האנשים נהדרים, הן הצוות והן המשתתפים. העיסוק בנושא השבת והתכנים של היום גרמו לי להרבה מחשבות ומבחינתי המפגש היה מאוד משמעותי ותורם.

המלצות נוספות