"הרעיון של שילוב אוכלוסיות שונות בשבת ערכית של שמירה על הטבע והמסורת הניב הכרויות נהדרות ושיחות מצוינות..."

המלצות נוספות