"UNPLUGGED" פירושו לא מחובר, מנותק, בדרך כלל מחשמל. "שבת UNPLUGGED" היא שבת המאפשרת התנתקות מן המסך והתחברות לעולם שמחוצה לו. "מיזם שבת UNPLUGGED" הוא מיזם ישראלי שמטרתו לאזן את השיח הציבורי סביב נושא השבת המאופיין בפוליטיקה ובקיטוב ולהעניק לכל אחד ואחת מאיתנו הזדמנות לגלות מחדש את הקשר האישי לשבת.

המימון הינו באדיבות קרן אבי חי. בראש ערכיה של קרן זו ניצבים העידוד והטיפוח של יחסי הבנה, רגישות וזיקה הדדית בין יהודים מכל הזרמים. הקרן עוסקת רבות בטיפוח ובתמיכה ביצירתה של "יהדות ישראלית" – הנשענת עמוקות על אוצרות המסורת מחד, אך לובשת את לבוש הזמן, מאידך.

לשנות את השיח הציבורי על השבת, משיח מפלג לשיח מאחד; לעורר מחדש את המקום המכיל, המאפשר והמרפא של השבת בחברה הישראלית –יהודית, דרך עידוד תכניות הפעולות לקדם את הערכים הגלומים בשבת, אשר יאפשרו לכל הרוצה לקחת בהם חלק.

הפניות לפעילויות של גופים רבים ברחבי הארץ, הצעות לפעילויות לשבת בבית ובחוץ, מאמרים ועצות לעזרה בהתנתקות מן המסכים, סיפורים, סרטונים ועוד תכנים ייעודיים להעשרת השבת, טקסי שבת מסוגים שונים, מתנות לשבת ועוד.

לגמרי לא. המיזם מציע "שבת" המאפשרת לכל אדם ולכל פלג מן החברה הישראלית למצוא את אופי השבת המתאים לו, אך גם לפגוש את זולתו החוגג את השבת באופן אחר. במסגרת מיזם שבת UNPLUGGED חברים ארגונים אתאיסטים מוצהרים כמו גם אורתודוקסים מובהקים. אלו ואלו מבקשים להיפגש בשבת.

המיזם עובד בשיתוף פעולה עם גופים רבים, ביניהם עמותות חברתיות, ארגונים ציבורים וכן יוזמות פרטיות. בין השותפים העיקריים של המיזם ניתן למנות גופים מוכרים כגון החברה למתנ"סים, החברה להגנת הטבע, הלל, פנים, בינה, השב"ס, משרד החינוך, ארגון האתאיסטים ועוד.